dr n. med. Anna Nowak-Wachol

endoncja

stomatologia dziecięca

Absolwentka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Medycyna Estetyczna dla lekarzy na GWSH w Katowicach. W czasie studiów członek koła naukowego stomatologii wieku rozwojowego, protetyki stomatologicznej i dysfunkcji narządu żucia. W 2023 roku ukończyła Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, otrzymując tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, broniąc pracę pt. Próba infiltracji cementu korzeniowego preparatem eksperymentalnym z dodatkiem trifluorku itru. Jest autorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.
Od 2018 do 2023 prowadziła zajęcia ze studentami w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej ŚUM, przekazując swoją wiedzę przyszłym stomatologom.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach i szkoleniach, dotyczących stomatologii zachowawczej dzieci i dorosłych, stomatologii estetycznej i minimalnie inwazyjnej. Stara się, aby wizyta Małych Pacjentów w gabinecie przebiegła przyjemnej i bezstresowej atmosferze. Szczególny nacisk kładzie na adaptację dziecka do wizyt stomatologicznych, dobrą komunikację z dzieckiem i rodzicem oraz profilaktykę.