4dent.pl - pierwsza wizyta katowice

pierwsza wizyta

Dorota Stania 4dent Katowice

Nasz patent na dobre pierwsze wrażenie – olśniewający uśmiech dający radość i pewność siebie.

Najważniejszy pierwszy krok = pierwsza wizyta

Jak to wygląda w 4dent Dorota Stania?

1. Kwestionariusz i rozmowa

Przed spotkaniem z lekarzem Pacjent wypełnia kwestionariusz zdrowia. Aby leczenie przebiegało bezpiecznie, potrzebne są informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach czy alergiach. W trakcie rozmowy chcemy wysłuchać, jakie Pacjenci mają oczekiwania i jakie są ich główne problemy.

2. Zdjęcia medyczne oraz zdjęcia fotograficzne

W trakcie tego etapu następuje wykonanie zdjęć medycznych: rentgenowskie i pantomograficzne. Zdjęcie pantomograficzne jest przeglądowym zdjęciem radiologicznym pokazującym całość uzębienia, kości szczęki i żuchwy, zatoki oraz przegrodę nosa. Jest ono konieczne, aby przeprowadzić rzetelne badanie, gdyż nie wszystkie zmiany patologiczne są widoczne w badaniu klinicznym. W trakcie tej wizyty zostają także wykonane ogólne zdjęcia fotograficzne zębów, twarzy i uśmiechu Pacjenta.

3. Badanie, diagnostyka

W zależności od potrzeb konsultacje i badania diagnostyczne przeprowadzamy w zespole wielospecjalistycznym. Konsylium z każdej dziedziny stomatologii (ortodoncja, implantologia, endodoncja, protetyka, lecenie zaburzeń stawów skroniowo – żuchwowych, chirurgia, pedodoncja). Często rozszerzamy diagnostykę o tomografię komputerową. Dysponujemy najnowocześniejszym tomografem do diagnostyki stomatologicznej – tomograf Carestream® CS8100 3D. Do pracy wykorzystujemy także mikroskop, skaner wewnątrzustny, radiowizjografię cyfrową, lupy powiększające, oraz kamerę wewnątrzustną.

4. Czytelny plan leczenia, terminarz wizyt

Na podstawie badań diagnostycznych, zdjęć medycznych i oczekiwań Pacjenta przygotowujemy w formie opisowej plan leczenia. Dzięki temu nasi Pacjenci znają wszystkie etapy leczenia i mogą się do nich odpowiednio przygotować. Ustalamy także dokładny terminarz wizyt, co pozwala zaoszczędzić cenny czas Pacjentów.
Po akceptacji planu leczenia cały zespół zabiera się do pracy. Od tego momentu Pacjent zostaje pod naszą stałą opieką w ramach systemu re-call.

5. Profesjonalne czyszczenie zębów i higienizacja

Przed rozpoczęciem leczenia wykonujemy profesjonalne i kompleksowe czyszczenie zębów z osadów oraz kamienia nazębnego. Wykonujemy: scaling (usuwanie kamienia), piaskowane (czyszczenie osadu), polerowanie oraz fluoryzację. Po każdym czyszczeniu rozmawiamy o profilaktyce i higienie oraz zalecamy co pół roku powtórne wykonanie tego zabiegu.

Uśmiechnięty i zadowolony Pacjent to nasz ulubiony etap planu leczenia.

recenzje i opinie o 4dent